Norges Bondelag

Norges Bondelag

Fordeler ved bruk av klimakalkulatoren

Video

Pupill fikk i oppdrag å reise til fire forskjellige bønder i Norge, og filme dem når de forteller om sin bruk av klimakalkulatoren. Hvorfor har de tatt den i bruk? Hva får de igjen av å bruke den? Bøndene trekker blant annet frem bedre sammenlikningsgrunnlag fra år til år, samt en økonomisk gevinst ved å ha en mer helhetlig oversikt over driften av gården.

Her kan du lese mer om Norges Bondelag.

No items found.

Trenger du hjelp med ditt neste prosjekt?

Vi tilpasser oss din produksjon og er fleksibel i forhold til hvilke ressurser du ønsker for dine prosjekter.
Kontakt oss